Rezervácia

751
749
704
700
698
651
648
646
645
607
606
558
534
531
508
504
492
489
450
449
442
432
423
415
402
400
398
394
384
382
319
310
308
305
304
301
299
272
96

Rezervovať termín

Príchod a odchod
Dodatočné info
Dátum platby

Vertical Tabs

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Cenu za rezervované služby je hosť povinný uhradiť v plnej výške (100% záloha) pri uskutočňovaní online rezervácie.
 • Zmena termínu rezervovaného pobytu je možná v závislosti od dostupnosti a kapacitných možností prevádzkovateľa.
 • Vrátenie platby za rezervovaný pobyt je možné iba ak prevádzkovateľ z kapacitných dôvodov nemôže rezerváciu prijať a hostí ubytovať.
 • Check-in je priamo v ubytovacom zariadení od 15:00 – 19:00, check-out do 10:00.
 • Cena za ubytovanie nezahŕňa miestnu daň 1 € / dospelá osoba / noc.
 • Cena za ubytovanie je vrátane DPH v zmysle príslušných právnych predpisov.
 • Vyúčtovacia faktúra bude vystavená na údaje fyzickej alebo právnickej osoby, uvedené v rezervácií, prípadne v poznámke a zaslaná mailom najneskôr do 5 dní od ukončenia pobytu.
 • V termíne 7 dní pred začiatkom pobytu Vás budeme informovať ohľadom nástupu na pobyt aj s podrobnými inštrukciami.
 • Pobyt s domácimi zvieratkami žiaľ nie je možný z hygienických dôvodov.
 • Ak máte špeciálne požiadavky, uveďte ich do poznámky.
 • V záujme spokojnosti každého hosťa alebo účastníkov pobytu nás neváhajte kontaktovať pred príchodom do ubytovacieho zariadenia v prípade akýchkoľvek záležitostí.
 • Ostatné náležitosti rezervácie pobytu ako aj ďalšie podmienky zmluvného vzťahu sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) uverejnenými na tejto adrese.

cenadna

Cena:
700.00€
Deň:
01/05/2023
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
01/06/2023
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
01/02/2023
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
11/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
10/31/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
11/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
10/27/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
10/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
710.00€
Deň:
10/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
10/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
501.00€
Deň:
10/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
501.00€
Deň:
10/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/15/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/14/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
491.00€
Deň:
10/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
491.00€
Deň:
10/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
496.00€
Deň:
10/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/27/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/26/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/14/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/12/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/06/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/25/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/15/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
496.00€
Deň:
09/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/24/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/17/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/16/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
09/05/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
502.00€
Deň:
09/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
502.00€
Deň:
09/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/04/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
09/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/31/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
338.00€
Deň:
08/27/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/26/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/25/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/24/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/17/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/16/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/15/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
08/06/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
373.00€
Deň:
08/05/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/04/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/17/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/15/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/27/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/14/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/12/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
117.00€
Deň:
07/28/2022
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
500.00€
Deň:
07/27/2022
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
450.00€
Deň:
07/26/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/25/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
07/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
07/06/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
529.00€
Deň:
07/05/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
07/31/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
07/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
1000.00€
Deň:
07/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/24/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
575.00€
Deň:
07/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
07/04/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
510.00€
Deň:
06/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
477.00€
Deň:
08/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
06/26/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
06/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
646.00€
Deň:
06/25/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
06/24/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/16/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/17/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
780.00€
Deň:
06/12/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
06/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
535.00€
Deň:
06/04/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
534.00€
Deň:
06/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/25/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/26/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/12/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/27/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
535.00€
Deň:
05/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/15/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/14/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
05/06/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/05/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/04/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
850.00€
Deň:
12/31/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
05/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/30/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/29/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/24/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
04/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/03/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
03/06/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
04/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
03/31/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
07/16/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
490.00€
Deň:
03/05/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
350.00€
Deň:
04/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/17/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/20/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/19/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/18/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/09/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/08/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/07/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/02/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
03/01/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/28/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/23/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/22/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/21/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/10/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/13/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/12/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
02/11/2022
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
600.00€
Deň:
12/25/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
600.00€
Deň:
12/24/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/18/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/17/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/11/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/10/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/04/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
12/03/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
600.00€
Deň:
11/01/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
495.00€
Deň:
10/28/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
495.00€
Deň:
10/31/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
495.00€
Deň:
10/30/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
495.00€
Deň:
10/29/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
500.00€
Deň:
11/28/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/21/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/14/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/07/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/27/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/26/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/20/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/19/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/13/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/12/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/06/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
11/05/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/24/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/23/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/22/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/17/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/16/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/15/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/10/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/09/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
500.00€
Deň:
10/08/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/24/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
08/29/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
08/28/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
08/27/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/03/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/02/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
09/01/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
08/31/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
08/30/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/22/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
724.42€
Deň:
08/21/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/20/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
08/15/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
08/14/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
480.00€
Deň:
08/13/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
550.00€
Deň:
07/25/2021
Cena:
550.00€
Deň:
07/24/2021
Cena:
550.00€
Deň:
07/23/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/01/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/04/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/03/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/02/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/26/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/25/2021
Cena:
371.42€
Deň:
08/24/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/23/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/19/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/18/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
371.42€
Deň:
08/17/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
450.00€
Deň:
08/16/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/12/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/11/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/10/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/09/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/05/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/04/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/03/2021
Cena:
450.00€
Deň:
08/02/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/05/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/27/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/26/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/22/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/21/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/15/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/20/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/19/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/14/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/13/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/12/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/08/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/07/2021
Cena:
450.00€
Deň:
07/06/2021
Cena:
540.00€
Deň:
06/26/2021
Cena:
540.00€
Deň:
06/25/2021
Minimálny počet nocí:
2
Cena:
650.00€
Deň:
01/01/2022
Cena:
650.00€
Deň:
12/31/2021
Minimálny počet nocí:
5
Cena:
650.00€
Deň:
12/30/2021
Minimálny počet nocí:
5
Cena:
650.00€
Deň:
12/29/2021
Minimálny počet nocí:
5
Cena:
650.00€
Deň:
12/28/2021
Minimálny počet nocí:
5
Cena:
650.00€
Deň:
12/27/2021
Minimálny počet nocí:
5
Cena:
600.00€
Deň:
07/28/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
07/31/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
07/30/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
07/29/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
04/03/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
04/02/2021
Minimálny počet nocí:
3
Cena:
600.00€
Deň:
04/01/2021
Minimálny počet nocí:
3

Chata MAFIS

Ubytovanie pre 16 osôb

Nenašli ste termín? Napíšte nám!

Terchová

Zaistite si ubytovanie v najlepšom termíne

Rezervovať ihneď